Bergamunken AB:s gällande hyres- och köpvillkor

Hyres och köpvillkor

Alla priser på hemsidan avser hyra av maskin när den hämtas på vårt lager i Täby. Priserna är exkl. moms. Leveranskostnader debiteras för frakt av maskiner till och från leveransadressen enligt gällande prislista (be om offert). Trängselavgift samt även parkeringsavgift kan tillkomma om detta är nödvändigt vid leverans.

Den som hyr av Bergamunken ansvarar för att maskinen är väl rengjord, att den lämnas tillbaka i det skick som du fick den i, och att den är försäkrad på rätt sätt. Är maskinen smutsig har Bergamunken rätt att debitera rengöringskostnad. Rengöring måste bokas i förväg. Vid ej bokad rengöring tillkommer en avgift på 400 kr+moms i efterhand.

Hyrestagaren är skyldig att ta till sig information om maskinen denne hyr, hur den kopplas till elnätet, hur den rengörs och hur man använder den, utan komplikationer. Hyrestagaren ska undersöka hyresprodukten vid mottagandet och genast påtala eventuella brister eller fel och ringa Bergamunken på telefonnummer +46 730 380 454 omgående och meddela detta. Kommer det fram i efterhand att maskinen krånglat, godtas inte det som en ursäkt.

Fakturabetalning sker till företag efter sedvanlig kreditprövning. Betalningstiden är 10 dagar netto, och beräknas från fakturans datum, om inget annat är överenskommet. Privatpersoner betalar till vårt företags Swish två veckor innan hyrestillfället. Vill du avboka din bokade hyrning måste detta ske skriftligen per mejl till info@bergamunken.se, dock senast 14 dagar innan hyrestillfället, annars har Bergamunken rätt att ta ut full ersättning enligt överenskommelse eller offert. Avbokning av offert eller beställning innehållande profiltryckt (egendesignat tryckmaterial etc), är EJ möjligt efter godkänd beställning (gäller hela offertkostnaden). Bergamunken måste bekräfta din avbokning skriftligen i vändande mejl när du har skickat in din avbokning. Avbokning av hoppborg samt hinderbana kan göras kostnadsfritt av Bergamunken AB eller av hyrestagare, dock senast 24 timmar innan hyrestillfället. Vid förskottsbetalning tar vi ut en administrativ avgift på 100 kr+moms oavsett om avbokningen sker 14 dagar innan hyrestillfället. Påminnelseavgift om 60 kr+moms tillkommer vid försenad betalning via faktura. En administrativ avgift tillkommer på 500 kr+moms om fakturaadress måste ändras eller uppdateras om kund/beställare angivit en felaktig fakturaadress eller glömt ange väsentliga viktiga fakturauppgifter.

Bergamunken kan inte rå för väderförhållandena vid användning av våra maskiner, vid leveranser av maskiner och utrustning samt varor, och kan inte göras ekonomiskt skyldig för inställda evenemang som orsakats av omständigheter Bergamunken ej rår över (Force majeure).  Bergamunken AB kan inte göras ekonomiskt skyldig för event som blir inställda på grund av maskiner eller utrustning som krånglar eller går sönder. Om du är sen med tillbakalämnandet av maskinerna, hör av dig till oss så snart du kan på telefonnummer: +46730380454, annars utgår en förseningsavgift på 50 % av hyresbeloppet. Vi har tyvärr ingen leveransgaranti av varor då denna sköts av externa fraktbolag.

Hyrestagaren är ansvarig för maskinerna när denne hyr dom, även under egen transport. Självrisk betalas enligt hyresavtal vid skada på maskinen. Självrisk och varans inköpsvärde betalas om varan försvinner eller blir stulen. Om delar av maskinen är borta, fortgår hyrespriset till dess att maskinen är 100 % återställd. Att ta bort/täcka över Bergamunkens dekaler på hyrd utrustning är förbjudet. Borttagna eller trasiga dekaler debiteras med 300 kr+moms per dekal.

Vid användning av egna produkter och varor i Bergamunkens maskiner ansvarar hyrestagaren till 100% att produkterna inte skadar Bergamunkens maskiner och tillbehör. Användning av egna produkter måste också meddelas Bergamunken innan hyresperioden, samt vad för produkt det är du kommer att använda i maskinen (måste vara avsedd för maskinens ändamål).

Alla hyresprodukter tillhör Bergamunken. Hyrestagaren får därför inte pantsätta, låna ut, överlåta, sälja eller byta ut utrustningen. Det är heller inte tillåtet att föra utrustningen utomlands eller hyra ut maskinerna i andra hand, utan Bergamunken godkännande. Priserna som anges under respektive produkt är enbart hyra av maskin, kostnad för personal, rengöring, frakt med mera tillkommer om man använder sig av dessa tjänster.

OBSERVERA! Om tillstånd krävs för användning av Bergamunken maskiner är det hyrestagarens ansvar att införskaffa sådana tillstånd från berörda myndigheter eller arrangörer innan hyrestillfället.

En offert från Bergamunken är ett affärserbjudande och inget avtal. Framkommer det att offerten skiljer sig från verkligheten har Bergamunken rätt att ta betalt för den tjänst eller produkt Bergamunken har utfört, men som inte finns med på offerten. Den ska vara relevant till det utförda arbetet. Returvillkor enligt överenskommelse vid bekräftad beställning.

Om hyrestagaren ska använda maskiner som osar inomhus, se till att larm och brandlarm är avstängda. Bergamunken kan inte göras ekonomiskt skyldig för utlösta brandlarm Bergamunken ej rår över. Bergamunkens utrustning ska absolut inte utsättas för direkt solljus och hög värme!

Bergamunken jobbar alltid med hyresavtal som måste skrivas på av hyrestagaren, eller därav ansvarig firmatecknare eller ansvarig person, när maskiner hämtas i Täby eller lämnas till kund.

Eventuell reklamation av hyra, produkt eller tjänst måste ske inom 5 arbetsdagar från hyrestillfället/köptillfället. Reklamation av köp av produkter, maskiner eller material måste ske inom 5 arbetsdagar (företag) eller enligt gällande svenska lagkrav angående din köprätt som konsument (privatpersoner).

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar eller ändringar i sortimentet.

Ovanstående villkor gäller om annat ej avtalas.

Åkersberga den 2023-01-05